A/C: 0801000233899-Nguyễn Văn Định
Ngân hàng Vietcombank Việt Trì

Thẻ ATM và tài khoản ngân hàng